SELAMAT TEKA NANG BLOGE MAS AAN
Apa yang akan anda baca hanyalah pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, dan mudah-mudahan anda belum pernah membacanya.. Semoga dengan berkunjung kesini anda bisa tambah ilmu dan pengetahuan yang berkesan.. amiin

Jumat, 25 Juni 2010

Kehidupan Sesudah Mati


Sesungguhnya hidup sesudah mati itu adalah hak. Allah telah menjelaskannya dalam Al Qur’an. Meski demikian, sejak zaman dulu hingga zaman sekarang, banyak orang yang tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah mati. Mereka mengira jika sudah mati dan jadi tulang belulang, ya sudah. Tidak ada apa-apa lagi.

Dengan cara begitu, orang bebas berbuat jahat. Toh mereka tidak akan dapat ganjaran di akhirat nanti.

Inilah perkataan orang-orang yang kafir akan adanya hidup sesudah mati: “Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat Kami dan (karena mereka) berkata: ”Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?” [Al Israa’: 98]

“Dan berkata manusia: ”Betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali?” [Maryam: 66]

Mereka ragu bahwa Allah mampu menciptakan mereka kembali.

Tapi Allah menegaskan bahwa Allah yang telah menciptakan mereka dari ketiadaan, sanggup menciptakan mereka kembali dari tulang-tulang yang berserakan. Ibarat seorang yang membuat mobil, begitu mobilnya hancur berantakan, dia bisa membuat mobil itu bangkit kembali dari rongsokan yang tersisa. Namun Allah SWT jauh lebih hebat dari itu.

Kehidupan di dunia ini fana. Pasti akan hancur. Para ilmuwan menyatakan bahwa energi matahari dan juga bintang-bintang lainnya yang terbakar terus berkurang setiap hari. Suatu saat energi itu akan habis dan gaya gravitasi serta gaya lainnya yang membuat bintang-bintang tidak bertabrakan akan hilang. Oleh karena itu, kehidupan dunia pasti sirna dan diganti dengan kehidupan akhirat yang lebih kekal dan lebih baik.

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa (pula) menciptakan yang serupa dengan mereka, dan telah menetapkan waktu yang tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya? Maka orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran.” [Al Israa’: 99]

“Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali?” [Maryam: 67]

Dan Allah telah menjanjikan bahwa Dia akan membangkitkan orang-orang yang kafir bersama setan dan memasukkan mereka ke neraka Jahannam untuk menerima balasan atas kekafiran dan perbuatan jahatnya.

“Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan Kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut.” [Maryam: 68]

Mudah-mudahan kita beriman pada hari akhir dan hidup sesudah mati. Dan tidak tersesat oleh orang-orang kafir.
by: erva kurniawan

Sabtu, 12 Juni 2010

SIKSA MENIGGALKAN SALAT


“Apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar ini?” Mereka menjawab: ” kami tidak termasuk golongan orang-orang yang mengerjakan Sholat” (S. Al-Muddatsir 42, 43 ).

Siksaan ketika hidup di dunia

 1. Allah kurangkan keberkatan umurnya
 2. Rezekinya dipersempitkan oleh Allah
 3. Tidak ada tempat baginya disisi Agama ISlam
 4. Do’anya tertolak
 5. Hilang cahaya sholeh dari wajahnya
 6. Amal kebaikan yang dilakukan langsung tidak diberi pahala

Siksaan ketika sakaratul maut

 1. Ia akan menghadapi sakaratul maut dalam keadaan hina
 2. Matinya dala keadaan menderita kelaparan
 3. Matinya dalam keadaan yang sangat haus, walaupun diberi minum sebanyak tujuh lautan

Siksaan ketika berada di dalam kubur

 1. Allah akan menyempitkan kuburannya dengan sesempit-sempitnya
 2. Kuburnya akan digelapkan
 3. Allah akan menyiksanya dengan pedih sampai hari Qiamat

Siksaan ketika berada di akhirat

 1. Dia akan dibelenggu dan diseret kepadang mahsyar oleh malaikat.
 2. Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan belas kasihan.
 3. Allah tidak akan mengampuni dosanya dan akan disiksa dengan keras didalam neraka.

Nibah bagi orang yang meninggalkan shalat

 1. SUBUH, : Ia akan disiksa selama 60 tahun didalam neraka
 2. DZUHUR, : Dosanya seperti membunuh 1000 jiwa orang Islam
 3. ASHAR, : Dosanya seperti meruntuhkan Ka’bah
 4. MAGHRIB, : Dosanya seperti ia berzina denga Ibunya (Jika pria)atau berzina dengan Bapaknay (bagi Wanita)
 5. ISYA’, : Allah tidak akan ridha’ ia hidup dibumi Allah, dan ia akan didesak mencari bumi lain.

***

(Kitab Raudhatussalihin)

Pemaaf Suatu Keperibadian Yang Indah


Ketika kita bergaul dengan orang lain, aka terjadi berbagai peristiwa, ada yang menyenangkan dan ada yang menyakitkan hati. Disaat orang melakukan berbagai kesalahan terhadap kita dalam pergaulan tersebut, hendaknya kita bermurah hati memaafkannya. Firman Allah menjelaskan, “Jadilah engkau orang yang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (QS. Al A’raf : 199)
Sifat pemaaf merupakan lambang keperibadian yang indah, sebab didalam sanubari orang yang suka memaafkan orang lain itu tersimpan keikhlasan dan kerelaan hati yang suci. Orang pemaaf itu pastilah terhindar dari sifat dendam. Dia menganggap bahwa kesalahan orang lain terhadapnya itu merupakan ‘kekeliruan’ dan’ kelemahannya’ selaku manusia.
Al Qur’an selalu membimbing kita kearah menjadi orang yang berbudi tinggi dan menolong orang lain. Pemaaf berarti kita telah menghormati orang lain sebagaimana kita mengormati diri sendiri.
Firman Allah menjelaskan, “Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka.” (QS. Ali Imran : 159)
Memaafkan orang lain yang bersalah, berarti kita telah membebaskan mereka dari dosa bersalah, sekalipun mereka tidak meminta dibebaskan. Merupakan suatu perbuatan terpuji karena menghapuskan dosa dan kesalahan saudara-saudara kita sesama manusia, terutama sesama muslim.
Tujuan memberi maaf orang yang bersalah, walaupun ia tidak meminta maaf, ialah menginginkan perdamaian dan menghilangkan permusuhan serta ingin membantu seseorang dari menanggung dosa kesalahannya itu. Sifat cinta perdamaian dan ingin berbuat baik dalam bentuk membebaskan orang lain dari dosa, itulah yang disuruh oleh agama Islam.
Sifat pemaaf salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa, yang patuh dan taat kepada ajaran agama. Firman Allah SWT menjelaskan, “Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartannya, baik diwaktu lapang dan sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. Ali Imran : 133-134).

Sumber: Penenang Jiwa dan Pikiran.

Selasa, 01 Juni 2010

MAKHLUK-MAKHLUK BERCAHAYAKarya : Harun Yahya
Thomas Edison adalah seorang ilmuwan terbesar di dunia. Sekitar seratus dua puluh tahun telah berlalu sejak ia menemukan bola lampu. Dalam masa ini, bola lampu telah menjadi bagian penting kehidupan manusia. Kini, jutaan bola lampu mungil bersama-sama menerangi kota-kota besar di seluruh dunia.
Penerangan menjadi suatu simbul penting bagi peradaban ini. Namun, ada sumber penerangan lain. Kita tentunya pernah menjumpai cahaya kecil yang menerangi kegelapan malam hari. Cahayanya begitu kuat dan terang, namun sumber penerangan ini sangatlah berbeda dengan bola lampu. Bahkan ia sama sekali bukanlah benda, melainkan makhluk hidup. Ia adalah seekor kunang-kunang. Makhluk kecil ini menghasilkan cahaya dalam tubuhnya meski ia tidak memiliki bola lampu. Meskipun tidak menggunakan listrik, ia memiliki teknologi yang jauh lebih hebat. Teknologi ini lebih efektif dari bola lampu yang mampu merubah sepuluh persen saja dari energinya menjadi cahaya, sedangkan sembilan puluh persen sisanya berubah dan hilang menjadi panas.
Sebaliknya, kunang-kunang mampu menghasilkan hampir seratus persen cahaya dari energi yang ada. Ini dikarenakan disain sempurna pada sistem penghasil cahaya yang dimilikinya. Tubuhnya berisi zat kimia khusus bernama lusiferin, dan enzim yang disebut lusiferase. Untuk menghasilkan cahaya, dua zat kimia ini bercampur, dan percampuran ini menghasilkan energi dalam bentuk cahaya. Molekul kompleks ini telah didisain secara khusus untuk memancarkan cahaya. Penempatan setiap atom yang membentuk molekul tersebut telah ditentukan sesuai dengan tujuan ini. Tidak ada keraguan bahwa disain biokimia ini bukanlah sebuah kebetulan. Ia sengaja diciptakan secara khusus. Sebagaimana Allah telah memberi semua makhluk hidup ciri mereka masing-masing, Dia juga telah mengajarkan kunang-kunang cara membuat cahaya.
Tapi, untuk apakah kunang-kunang membuat cahaya melalui teknologi yang sedemikian maju. Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan ini, kita harus mengamati lebih dekat sekawanan kunang-kunang. Sekelompok kunang-kunang dalam jumlah besar, hingga ratusan ribu, di malam hari memunculkan pemandangan yang membuat kita seolah sedang berjalan di bawah bintang-bintang.
Cahaya ini sangatlah penting bagi kunang-kunang sebagai alat komunikasi. Sepanjang sejarah, manusia telah menggunakan berbagai sarana untuk berkomunikasi. Salah satunya adalah sandi morse, yang terdiri atas kombinasi sinyal panjang dan pendek, dan dipakai pada telegram. Kunang-kunang menggunakan sinyal cahaya untuk berkomunikasi, cara yang menyerupai sandi morse.
Kunang-kunang jantan menyalakan dan memadamkan cahayanya untuk mengirim pesan kepada sang betina. Pesan ini berisi kode tertentu. Dan kunang-kunang betina menggunakan kode yang sama untuk mengirim pesan balasan kepada sang jantan. Sebagai hasil dari pesan timbal-balik ini, sang jantan dan betina mendekat satu sama lain.
Sejak saat ia dilahirkan, tiap kunang-kunang mengetahui bagaimana berkirim pesan dengan cara ini, dan bagaimana memahami pesan yang dikirim oleh yang lain. Singkatnya, masing-masing dari ribuan kunang-kunang yang kita lihat bersama di kegelapan malam adalah sebuah keajaiban penciptaan. Pencipta sistem yang luar biasa ini adalah Allah, Pencipta semua makhluk hidup.
Selama beberapa malam di Segitiga Bermuda, pertunjukan cahaya tengah berlangsung. Beberapa saat setelah matahari tenggelam, cahaya yang mempesona muncul di permukaan laut. Cahaya ini berasal dari cacing laut betina yang sedang berada di permukaan. Sang betina mencampurkan dua cairan kimia yang ia hasilkan dalam tubuhnya. Makhluk ini tahu bagaimana menggunakan bahan-bahan kimia untuk memproduksi cahaya dengan cara yang menakjubkan. Hasil akhirnya adalah sebuah pertunjukan cahaya yang mengagumkan. Cacing betina melakukan ini untuk menarik perhatian sang jantan. Makhluk yang sedang mendekat dengan cahaya kecilnya yang terang adalah cacing laut jantan. Sepuluh menit kemudian, permukaan laut telah tertutupi oleh ratusan betina yang memancarkan cahaya terang. Jika bulan keluar dari balik awan dan menerangi permukaan laut, mereka kembali ke kedalaman lautan. Dua puluh menit kemudian pertunjukan ini berakhir.
Jika kita ingin menyaksikan tempat sesungguhnya, di mana binatang menggunakan cahaya untuk berkomunikasi, maka kita harus pergi ke tempat paling gelap di bumi, yaitu dasar lautan. Kapal selam ini didisain khusus untuk dapat menyelam hingga kedalaman enam ratus meter. Sinar matahari tidak dapat menembus kedalaman di bawah dua ratus meter. Di sinilah tempat paling gelap di bumi. Tekanannya dua puluh kali lebih tinggi dibandingkan di permukaan laut. Anda mungkin berpikir bahwa tak ada yang mampu hidup dalam kondisi ini. Namun sebuah pemandangan menakjubkan muncul ketika terlihat suatu sinyal cahaya dari luar kapal selam. Tiba-tiba muncul cahaya dari kegelapan dasar lautan, dengan kata lain terdapat makhluk-makhluk hidup yang menjawab cahaya dengan cahaya, dan berkomunikasi dengan cara memancarkan cahaya dalam kegelapan ini. Dengan melihat makhluk ini dari dekat, anda akan melihat keagungan ciptaan Allah.

Flu Saat Hamil Berisiko Lahirkan Anak Schizoprenia


Tel Aviv, Ibu hamil harus benar-benar menjaga kesehatannya. Sebuah studi melaporkan bahwa perempuan yang terkena flu saat sedang hamil berisiko melahirkan anak dengan penyakit kejiwaan schizoprenia saat si anak beranjak dewasa. Ketika memasuki usia dewasa muda, si anak bisa mengalami gejala seperti orang gila.

Dalam studi awalnya, peneliti menggunakan tikus percobaan. Tikus-tikus tersebut diberi senyawa kimia yang menyerupai kerja virus dalam menghasilkan flu atau serangan sistem imun tubuh lainnya. Tikus yang dijadikan objek studi adalah tikus yang sedang mengandung (hamil). Selama mengalami infeksi, otak tikus dimonitor menggunakan alat scan MRI.

Hasil percobaan menunjukkan bahwa anak tikus yang dilahirkan oleh tikus yang diberi senyawa bervirus tersebut ternyata normal. Tapi ketika memasuki usia dewasa muda, tikus tersebut mulai menunjukkan gejala schizophrenia.

Hal yang sama juga terlihat pada manusia, dimana gejala awal schizophrenia terjadi pada usia 20-an tahun. Hasil scan menunjukkan terdapat tanda-tanda yang mengarah pada penyakit schizophrenia seperti pembesaran ventrikel dan cairan di otak.

“Jika saat kehamilan menderita penyakit yang berhubungan dengan virus, maka patut diwaspadai perkembangan otak anak kelak karena risiko szhizoprenia bisa saja terjadi,” kata Professor Ina Weiner dari Departemen Psikologi di Tel Aviv University seperti dilansir Timesonline, Jumat (5/2/2010).

Namun dalam Journal Biological Psychiatry disebutkan bahwa penggunaan obat-obatan antipsikotik yang tepat sebelum memasuki usia dewasa muda bisa mengurangi risiko tersebut.

Penderita schizophrenia biasanya mengalami gejala halusinasi seperti mendengar suara yang tidak dapat didengar oleh orang lain atau percaya bahwa orang lain bisa membaca pikiran mereka, mengontrol pikiran mereka, dan bahkan lebih berbahaya daripada itu.

Gejala-gejala tersebut dapat menjadikan mereka takut dan pendiam. Bicara dan tingkah laku mereka bisa jadi kacau bahwa mereka tidak dapat dimengerti atau menakutkan bagi orang lain.

Tidak ada yang tahu penyebab pasti schizophrenia karena peneliti belum memahami betul faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya schizophrenia.

Tetapi pada penelitian biologimedical moderen kemungkinan disebabkan oleh gen, kelainan saat perkembangan otak, dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan penyakit tersebut.

Untuk itu, ibu hamil sebaiknya menghindari paparan yang dapat memicu infeksi virus selama periode kritis perkembangan otak janin.FAKTA BERSIN


Bersin bisa muncul setiap saat seperti ketika sedang membersihkan rumah, flu atau terkena udara dingin. Tapi ada fakta lain yang belum banyak diketahui orang mengenai bersin.
Beberapa orang bisa saja bersin setiap hari sementara orang lain hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Bersin adalah salah satu cara tubuh untuk mengeluarkan benda-benda asing dari hidung yang dapat menyebabkan iritasi seperti debu, tepung, bakteri atau virus.
Tapi proses bersin ini tidak semudah yang dipikirkan orang, karena tetap saja melibatkan banyak organ dan fungsi dari dalam tubuh.
Seperti dikutip dari Fitsugar, Kamis (4/2/2010) ada 5 fakta yang berhubungan dengan fenomena bersin ini yaitu:
1. Olahraga bisa membuat orang bersin.
Ketika orang berlatih terlalu keras dan napas menjadi berat, maka secara otomatis bagian mulut dan hidung menjadi kering. Akibatnya bagian dalam tubuh akan bereaksi dengan meneteskan air sehingga memicu orang untuk bersin.
2. Kecepatan bersin sangat tinggi.
Saat seseorang bersin, maka lendir atau benda-benda asing yang ada di mulut dan hidung akan keluar dengan kecepatan 100 mil per jam. Saat bersin biasanya mengeluarkan 100.000 kuman ke udara, karena itu sebaiknya menutup hidung dan mulut dengan tangan atau liputan siku ketika bersin agar tidak membahayakan orang disekitar.
3. Orang tidak akan bersin saat sedang tidur.
Seseorang tak perlu khawatir akan terbangun saat tidur akibat bersin. Ini dikarenakan saat sedang tidur, saraf bersin juga akan beristirahat.
4. Terkena matahari bisa menyebabkan bersin.
Sekitar 1 dari 3 orang akan bersin saat terkena sinar matahari cerah. Sensitifitas terhadap cahaya matahari dipengaruhi oleh faktor genetik.
5. Seks bisa memicu bersin.
Rangsangan yang terjadi pada sistem saraf parasimpatik ternyata tidak hanya memberikan sinyal pada seseorang untuk menikmati seks, karena pada beberapa orang hal ini juga bisa memicu bersin setelah hubungan seks selesai.
Ada kesalahan di dalam gadget ini

detector

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template